بازدید معاون اول قوه قضاییه از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از تسنیم

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
بازدید معاون اول قوه قضاییه از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از تسنیم در مجله تصویری اددفیس:


بازدید معاون اول قوه قضاییه از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از تسنیم

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: بازدید معاون اول قوه قضاییه از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از تسنیم

بازدید معاون اول قوه قضاییه از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از تسنیم

12 June 2018 | 12:55 pm