افطاری وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با کودکان بی سرپرست

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
افطاری وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با کودکان بی سرپرست در مجله تصویری اددفیس:

گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا-مشهد-علی ربیعی وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی روزه خود را با کودکان بی سرپرست موسسه گلستان علی (ع) افطار کرد.

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: افطاری وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با کودکان بی سرپرست

افطاری وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی با کودکان بی سرپرست

17 May 2018 | 9:49 pm