اشیاء تاریخی درموزه هرمزگان شناسی

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
اشیاء تاریخی درموزه هرمزگان شناسی در مجله تصویری اددفیس:

اشیاء تاریخی درموزه هرمزگان شناسی

26 فروردين 1397

14:24

عکس:
نادر ناصری

کد خبر:
3626425

52
عکس

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: اشیاء تاریخی درموزه هرمزگان شناسی

اشیاء تاریخی درموزه هرمزگان شناسی

15 April 2018 | 2:24 pm