تشییع پیکر مرحوم “منوچهر یگانه دوست” عکاس پیشکسوت مطبوعات

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
تشییع پیکر مرحوم “منوچهر یگانه دوست” عکاس پیشکسوت مطبوعات در مجله تصویری اددفیس:


تشییع پیکر مرحوم “منوچهر یگانه دوست” عکاس پیشکسوت مطبوعات

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: تشییع پیکر مرحوم “منوچهر یگانه دوست” عکاس پیشکسوت مطبوعات

تشییع پیکر مرحوم “منوچهر یگانه دوست” عکاس پیشکسوت مطبوعات

13 April 2018 | 8:49 am