کودکانه های برفی

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
کودکانه های برفی در مجله تصویری اددفیس:

برف برای بزرگترها فقط سفیدرنگ است، اما برای کودکان دنیای رنگ هاست. بهانه شاد بودن است. بزرگترها هم از این فرصت استفاده میکنند و به خنده های از ته دل بچه‌ها گوش می‌دهند. گاهی با آنها همنوا می شوند و خود نیز دست به بازیگوشی می‌زنند. 

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: کودکانه های برفی

کودکانه های برفی

29 January 2018 | 8:09 am