بازدید مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا هرمزگان

مجله تصویری ادد فیس تقدیم می نماید:
بازدید مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا هرمزگان در مجله تصویری اددفیس:

بندرعباس – گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا- مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا هرمزگان واز این خبرگزار بازدید وبه گفت وگو با رئیس مرکز وخبرنگاران پرداخت

مجله تصویری ادد فیس تقدیم - کلیه تصاویر از سایت های مجاز اینترنتی جمع آوری شده است و ادد فیس مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. اددفیس تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مدیر مسئول: محمد ادب آوازه


عکس: بازدید مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا هرمزگان

بازدید مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی از گروه خبری مجله تصویری اددفیس به نقل از ایرنا هرمزگان

12 February 2018 | 2:21 pm